Kombinezon ochronny Estilo Medikal TYP 5B/6B

Kombinezon ochronny Etilo Medikal typ 5B/6B

Dokumentacja:
Kombinezon posiada:
+ deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia
+ oznakowanie CE
+ certyfikat wydany przez jednostkę notyfikującą

Zgodność z normami:
• EN 13688:2013
• EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (typ 5B)
• EN 13034:2005+A1:2009
• EN 14126:2003+AC:2004

Produkt kategorii 3 ŚOI

Kategoria: